HISTORIA PRZEDSZKOLA

Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej jest jednym z pięciu przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica.
Przedszkole zostało założone 7 marca 1967 roku przez Gromadzką Radę Narodową w Rudzie Wielkiej. Pierwszym dyrektorem była Pani Anna Dulęba, a we wrześniu 1967 roku stanowisko dyrektora objęła Pani Teresa Siwek. Funkcję tę pełniła do 1987 roku. Od 1 września 1987 roku do chwili obecnej dyrektorem przedszkola jest Pani Anna Puchała.
W roku 1970 zaczęły funkcjonować dwa oddziały.
W roku 1974 przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej, w której pomieszczenia przystosowano do potrzeb małych dzieci. Placówka otoczona jest stary parkiem założonym przez dziedzica Przychodzkiego, który był właścicielem Rudy Wielkiej i okolic do
II - wojny światowej.
Od 1992 w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały.
Przedszkolowo.pl logo