OSIĄGNIĘCIA

Placówka realizowała następujące innowacje pedagogiczne:
- w latach 1999-2002 „ Dziedzictwo kulturowe w procesie edukacji kulturowej”
- w latach 2003–2006 - „Wychowanie przez twórczość plastyczną”.

Realizowane programy:
- „Edukacja zdrowotna” – program własny
- „Edukacja muzyczna w przedszkolu” – program własny
-„Jestem przedszkolakiem” – program adaptacyjny - własny
- „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach”
- „Edukacja matematyczna” E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
- „Tu byłem - Domestos”


Corocznie dzieci uczestniczą w obchodach świąt takich jak: Dzień Nauczyciela, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Pożegnanie sześciolatków.

Przedszkolaki czynnie uczestniczą w organizowanych na terenie placówki konkursach: recytatorskim, plastycznym, muzycznym, sportowym, ekologicznym. Promują przedszkole w GOK w Wierzbicy i w Radomiu – zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie wycieczek bliższych i dalszych: Tomaszów, Orońsko, Wierzbica, Iłża, Szydłowiec, Radom, Kozienice, Bałtów, Marcule, Kazimierz Dolny, Zwoleń, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, Trzcianki, Kawęczyn.


 Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach z religii, które są finansowane przez Gminę Wierzbica.

Przedszkolowo.pl logo