O PRZEDSZKOLU

1. HISTORIA PRZEDSZKOLA

Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej jest jednym z pięciu przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica.
Przedszkole zostało założone 7 marca 1967 roku przez Gromadzką Radę Narodową w Rudzie Wielkiej. Pierwszym dyrektorem była Pani Anna Dulęba, a we wrześniu 1967 roku stanowisko dyrektora objęła Pani Teresa Siwek. Funkcję tę pełniła do 1987 roku. Od 1987 roku do 30 sierpnia 2019 roku dyrektorem była Pani Anna Puchała. Od 1 września 2019 r do chwili obecnej funkcję dyrektora przedszkola pełni Pani Małgorzata Piszczek.
W roku 1970 zaczęły funkcjonować dwa oddziały.
W roku 1974 przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej, w której pomieszczenia przystosowano do potrzeb małych dzieci. Placówka otoczona jest stary parkiem założonym przez dziedzica Przychodzkiego, który był właścicielem Rudy Wielkiej i okolic do
II - wojny światowej.
Od 1992 w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały.

2. ROZKŁAD DNIA


7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem,
liczeniem i pisaniem.
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji
programu wychowania przedszkolnego.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe,
słuchowe, gramatyczne itp.
Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.

8.00-8.30 Zabawy wg zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30-9.00 Prace porządkowe.
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków,
kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone
wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym
przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje
przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-12.30 Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00 Mycie zębów.
Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-
kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości
plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy
dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o
charakterze obserwacyjnym.
Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców).
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00.14.30 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.

14.30-16.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne
dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy
stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli,
ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.
Rozchodzenie się dzieci.


3. ZAJĘCIA DODATKOWE

Prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz terapia pedagogiczna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej a także dzieci uczestniczą w zajęciach z religii.


4. WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU

Corocznie dzieci uczestniczą w obchodach uroczystości i świąt takich jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Pożegnanie sześciolatków.

Przedszkolaki czynnie uczestniczą w organizowanych na terenie placówki konkursach: recytatorskim, plastycznym, muzycznym, sportowym, ekologicznym. Promują przedszkole w GOK w Wierzbicy i w Radomiu – zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie wycieczek bliższych i dalszych: Tomaszów, Orońsko, Wierzbica, Iłża, Szydłowiec, Radom, Kozienice, Bałtów, Marcule, Kazimierz Dolny, Zwoleń, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, Trzcianki, Kawęczyn.Przedszkolowo.pl logo