Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

''Jeszcze Polska nie zginęła..."

W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2021 r. o godz. 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewał hymn państwowy. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zaprosiło szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do odśpiewania w środę o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Przedszkolaki w tym dniu ubrane w biało-czerwone stroje zaprezentowały tańce, wiersze oraz piosenki o treści patriotycznej. Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd.
Uroczystość przedszkolna pt. "Jeszcze Polska nie zginęła..." z okazji Święta Niepodległości jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.
Relacja 2021-11-12, 19:14 | autor: Przedszkole Ruda Wielka
Przedszkolowo.pl logo